The Elbow Room
Bistro & Lounge

Nhận xét gần đây

20 Apr 2017 tại 16:06 I had an amazing omelette from here today, definitely worth five stars.Xem nhận xét về The Elbow Room

Món đặc biệt

  • Hamburger
  • Món Ý và Pizza
  • Món Ý
  • Pizza Mỹ

Liên hệ

The Elbow Room

52 Pasteur
Quận 1Hồ Chí Minh
08 3821 4327

Thời gian giao hàng

Hôm nay
08:00-22:15
Ngày mai
08:00-22:15


© 2017 Vietnammm.com