The Elbow Room
Bistro & Lounge

Nhận xét gần đây

7 May 2017 tại 6:50 The vanilla shake was not worth the price chargedXem nhận xét về The Elbow Room

Món đặc biệt

  • Hamburger
  • Món Ý và Pizza
  • Italian & Pizza
  • Món Tây
  • Món Mỹ

Liên hệ

The Elbow Room

52 Pasteur
Quận 1Hồ Chí Minh
028 3821 4327

Thời gian giao hàng

The Elbow Room đóng cửa hôm nay


© 2017 Vietnammm.com