THE ELBOW ROOM PASTEUR

THE ELBOW ROOM PASTEUR Bistro & Lounge

order food online

Contactinformation

Bạn có thể chúng tôi qua số 028 3821 4327


The Elbow Room Pasteur

52 Pasteur
Quận 1Hồ Chí Minh

Deliverytimes

Thứ Hai
08:00 - 22:15
Thứ Ba
08:00 - 22:15
Thứ Tư
08:00 - 22:15
Thứ Năm
08:00 - 22:15
Thứ Sáu
08:00 - 22:15
Thứ Bảy
08:00 - 22:15
Chủ Nhật
08:00 - 22:15